Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Amsterdam

Verdeeling naar burgerlijken staat.

De verdeeling der Joden te Amsterdam naar den burgerlijken staat op het tijdstip van de laatste drie volkstellingen is opgenomen in tabel XVIII.

XVIII. Verdeeling van Joden en niet-Joden te Amsterdam naar den burgerlijken staat bij de volkstellingen van 1909—1930.

Volkstem- Joden Joden

gen en bur- z °

gerlijken mann. vrouw. mann. vrouw. mann. vrouw. mann. vrouw.

staat

Absoluut Per 100 van het totaal

1909

ongehuwd . 16.887 19.034143.510153.259 58,86 58,97 59,54 58,03

gehuwd . . 10.999 10.894 89.718 90.653 38,34 33,57 37,22 34,32

geh. geweest 805 2.351 7.804 20.217 2,80 7,28 3,24 7,65

Totaal. . . 28.691 32.279 241.032 264.129100— 100— 100— 100,— 1920

ongehuwd . 17.354 19.112169.002174.418 52,98 53,08 56,87 55,00

gehuwd . . 14.385 14.167118.329 119.427 43,92 39,35 39,81 37,63

geh. geweest 1.016 2.726 9.869 23.360 3,10 7,57 3,32 7,37

Totaal. . . 32.755 36.005297.200317.205100,— 100,— joo,— 100,— 1930

ongehuwd . 15.119 16.826 176.375 184.588 48,53 48,97 52,75 51,63

gehuwd . . 14.873 14.631144.905 146.133 47,70 42,53 43,34 40,88

geh. geweest 1.173 2.901 13.067 26.795 3,70 8,50 3,91 7,49

Totaal. . . 31.165 34.358 334.347 357.516 roo,— 100,— 100— 100,—

Behoudens enkele afwijkingen, welke geen essentieele beteekenis bezitten, komen in het algemeen de cijfers omtrent Amsterdam overeen met die omtrent het geheele Rijk, waarover hierboven ge-

Sluiten