Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verhondingscijfers berekend uit de absolute cijfers van deze tabel zijn als volgt:

XXX. Verhoudingscijfers van tabel XXIX.

Gemeenten met een inwonertal van

Huwelijken ge-

sloten in 5000en 5001— 20.001— meer dan H f tj-i,

minder 20.000 100.000 100.000 net K1JK

Echtparen met 0 kinderen in procenten van het aantal echtparen

1910—1906 . . 14,29 5,97 4,05 5,81 5,76

1905—1901 . . — 6,25 3,90 5,57 5,43

1900—1896 . . — 6,45 10,71 4,07 4,60

1895—1891 . . 14,29 3,85 3,33 4,54 4,56

1890—1886 . . — 11,77 15,63 5,17 6,13

1885 en daarvóór — — 7,14 7,69 7,14

Totaal 5,— 5,65 6,73 5,42 5,52

1910—1906 . . 3,— 2,93 3,23 3,41 3,37

1905—1901 . . 3,67 3,31 3,96 3,89 3,86

1900—1896 .. . 3,80 3,48 4,46 4,50 4,45

1895—1891 . , 3,43 4,19 5,23 5,04 4,99

1890—1886 . . 6,— 4,47 4,06 5,71 5,55

1885 en daarvóór 7,60 6,64 7,14 7,21 7,18

Totaal 4,15 3,77 4,31 4,55 4,49

Gemiddeld aantal levend geborenen per echtpaar

Ter vergelijking zij nog medegedeeld, dat de absolute totaalcijfers voor de andere groepen de navolgende zijn:

Geen

Protestanten Katholieken kerkel. gezindte Totaal aantal echtparen 159.146 69.914 34.751

w. o. kinderlooze „ 7.378 2.940 1.806

Levendgeborenen . . . 911.939 519.805 172.808

Overleden kinderen . . 168.262 115.782 28.782

Bij de beschouwing dezer cijfers dient men wel in het oog te houden, dat de absolute cijfers voor de Joden (vooral wanneer men ze beziet in verhouding tot die van de overige groepen) klein zijn.

Demografische Statistiek. 6

A

Sluiten