Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

STERFTE.

A. Rijk

Sterfte naar godsdienst.

Cijfers omtrent de sterfte naar kerkelijke gezindte lijden aan het euvel, dat in een aantal gevallen overledenen worden ingedeeld bij een kerkelijke gezindte, terwijl zij bij hun leven hadden verklaard niet tot eenige kerkelijke gezindte te willen behooren of daartoe gerekend te worden. Daarnevens zijn er de gevallen — voor ons onderzoek van het meeste belang — dat personen, die als Joden geboren werden, als leden van een Protestantsch kerkgenootschap, als Roomsch-Katholiek of als „zonder godsdienst" sterven. Men mag veilig aannemen, dat het aantal gevallen tot elk dezer groepen behoorende, niet zóó groote beteekenis heeft, dat zij de cijfers omtrent de sterfte naar godsdienst merkbaar beïnvloeden.

Een verdeeling der overledenen naar groepen van kerkelijke gezindten vond plaats voor de jaren 1905—1910. De resultaten zijn in het navolgend overzicht vereenigd.

XLVI. Aantal overledenen in de drie groepen van kerkelijke gezindten per 1000 levenden van elke groep in de jaren

1905—1910.

1905, 1906 1907, 1908 1909, 1910

Kerkelijke

gezindten man- vrou- man- vrou- ma - vrou-

nen wen nen wen m wen

Israëlieten 24,4 20,6 23,1 21,4 23,6 22,3

Protestanten .... 29,8 28,0 28,9 27,5 28,3 26,6

Roomsch-Katholieken 35,4 32,9 34,9 32,7 32,4 30,1

Sluiten