Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

Blz.

Besluit van den Provincialen Raad, houdende overdracht aan het College van Gedeputeerden van de behandeling der processen-verbaal van kasopneming 162

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van Regelen voor het opnemen van de kassen en administratiƫn van ondervoorschothouders door of namens rekenplichtigen 163

Richtlijnen voor de wijze van opneming van kassen en administratiƫn van ondervoorschothouders 166

Besluit van den Provincialen Raad, houdende bevoegdverklaring van het College van Gedeputeerden op den voet van het bepaalde in de artikelen 107 en 109 der Provincie-Ordonnantie 170

Besluit van den Provincialen Raad, houdende regeling van de Afschrijving van vorderingen 171

Besluit van den Provincialen Raad ter uitvoering van het bepaalde in het tweede en het derde lid van artikel 89 der Provincie-Ordonnantie 172

Besluit van den Provincialen Raad ter uitvoering van artikel 6 der Ordonnantie op de Couponbelasting 1933 (Staatsblad 1933 No. 516) 174

Besluit van den Gouverneur ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid van artikel 93 der Provincie-Ordonnantie 175

Besluit van den Provincialen Raad, houdende regeling van de belegging van overtollige kasgelden 176

Besluit van den Provincialen Raad, houdende regeling van de uitvoering van werken in eigen beheer.... 177

Besluit van den Provincialen Raad, houdende vaststelling van Voorschriften voor het beheer en de administratie van den Provincialen Waterstaat 178

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van modellen ten behoeve van de administratie van den Provincialen Waterstaat 184

Sluiten