Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

Blz.

Marinebassin - scheepsverkeerverordening Provincie

Oost-Java.

Verordening op het in- en uitvaren van het bassin van het Marine-Etablissement te Soerabaja en het ankeren van schepen in de nabijheid van dat bassin 412

Reedevaartuigenverordening Provincie Oost-Java.

Verordening, regelende het toezicht op het gebruik van vaartuigen, welke door middel van zeilen, riemen of pagaaien worden voortbewogen en bestemd zijn voor het vervoeren van personen, goederen, dieren, water en visch op reeden in de Provincie Oost-Java 415

Sluizenverordening Oost-Java.

Verordening op het heffen van schut- en doorvaartgelden bij de provinciale sluizen te Gedek, Melirip, Lengkong en Ngelom 420

STADSGEMEENTEN.

Verordening, houdende bepaling van de grens, bedoeld in artikel 94 der Stadsgemeente-Ordonnantie 423

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende een aanvullende regeling op het voorschrift, vervat in het tweede lid van artikel 106 der StadsgemeenteOrdonnantie 424

Besluit van het College van Gedeputeerden ten behoeve van de uitvoering van artikel 138a der StadsgemeenteOrdonnantie 425

STERKSTROOMLEIDINGEN.

Veiligheidsverordening Sterkstroomleidingen OostJava.

Verordening, houdende voorschriften in het belang der veiligheid in de nabijheid van en ter bescherming van bovengrondsche sterkstroomleidingen en daartoe behoorende inrichtingen in de Provincie Oost-Java 426

Besluit van den Gouverneur ter uitvoering van het bepaalde in het tweede lid van artikel 2 der Veiligheidsverordening Sterkstroomleidingen Oost-Java 431

Sluiten