Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII

Blz.

WATERLEIDINGBEDRIJVEN.

Waterverstrekkingsverordening Provincie Oost-Java.

Verordening op de verstrekking van water uit en op de verplichte aansluiting op de drinkwaterleidingen der Provincie Oost-Java 596

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van den datum van inwerkingtreding van de Waterverstrekkingsverordening Provincie Oost-Java. . . . 629

Besluit van het College van Gedeputeerden ter uitvoering van de artikelen 4, lid (4), en 5, lid (2), van de Waterverstrekkingsverordening Provincie Oost-Java 630

Drinkwatertarievenverordening.

Verordening tot vaststelling van tarieven voor de verstrekking van drinkwater uit de waterleidingen van de Provincie Oost-Java 635

WATERSTAAT.

Verordening tot bescherming van de dijken van de Solorivier 640

Verordening tot bescherming van openbare wateren in beheer bij de Provincie Oost-Java.

Verordening op:

a. het storten van vaste stoffen en het loozen van vloeistoffen in openbare wateren;

b. het aanleggen, wijzigen en opruimen langs, in, over en onder openbare wateren van werken, voor zoover niet strekkende tot wateronttrekking of waterkrachtwinning;

c. het winnen van zand, grind, steenen en dergelijke natuurlijke voortbrengselen uit openbare wateren 647

Besluit van het College van Gedeputeerden ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 2, lid (2) letters b en c, 3, lid (1), en 4, lid (2) letter b, der Verordening tot bescherming van openbare wateren in beheer bij de Provincie Oost-Java 659

Verordening ter voorkoming van beschadiging door vee van waterwerken in beheer bij de Provincie Oost-Java. . 661

Sluiten