Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordening tot vaststelling van het formulier van het dwangschrift tot invordering der motorrijtuigenbelasting van de Provincie Oost-Java.

Verordening van 22 Maart 1929 (Afg. f'. li. van 16 April 1929 No. 3), zooals zij is gewijzigd bij verordening van 20 April 1932 (Afg. B.P.B. van 18 Mei 1932, Serie A No. 4).

De Provinciale Raad van Oost-Java stelt vast de volgende verordening:

Verordening tot vaststelling van het formulier van hf, i

dwangschrift tot invordering der motorrijtuigenbelasting van de Provincie Oost-Java.

Artikel 1.

Het formulier van het dwangschrift tot invordering der motorrijtuigenbelasting is ingericht volgens onderstaand model:

TN NAAM DES KONINGS!

[B.P.B. 1932, Serie A No. 4; i.w.g. 19 Mei 1932*)].

Dwangschrift.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java,

Gelet op het kohier No van de motorrijtuigen-

de Provincie Oost-Java

belasting over het belastingjaar 19 van

het voormalig gewest '

vastgesteld bij besluit van den

ddo No

Gelast

onverwijld te betalen aan de Provincie Oost-Java de somma van te weten :

*) Terugwerkende kracht tot 17 April 1929.

Sluiten