Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. voor motorrijtuigenbelasting f.

2. voor boete wegens niet tijdige betaling f__

3. voor kosten van aanmaning f

4. voor kosten van viitreiking van dit dwangschrift f

f

Gedaan te Soerabaja,

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java,

Artikel 2.

(1) De verordeningen tot vaststelling van het formulier van het dwangschrift tot invordering der motorrijtuigenbelasting:

a. van het voormalig gewest Madioen van 15 December 1928, Extra Bijvoegsel No. 87 der Javasche Courant van 28 December 1928 No. 104;

b. van het voormalig gewest Kediri van 10 Maart 1927, Extra Bijvoegsel No. 21 der Javasche Courant van 22 Maart 1927 No. 23;

c. van het voormalig gewest Besoeki van 18 Augustus 1925, Extra Bijvoegsel No. 31 der Javasche Courant van 11 Mei 1926 No. 37;

d. van het voormalig gewest Madoera van 28 September 1918, Javasche Courant van 3 December 1918 No. 97, gewijzigd 28 December 1918, Javasche Courant van 14 Februari 1919 No. 13, nader gewijzigd 26 November 1923, Javasche Courant van 11 Januari 1924 No. 14;

e. van het voormalig gewest Rembang van 28 Maart 1923, Javasche Courant van 6 April 1923 No. 28, voor zoover van kracht voor het betrokken gebied van de Provincie Oost-Java, worden ingetrokken.

(2) De verordeningen:

a. van het voormalig gewest Soerabaja van 31 Mei/5 October 1921, na de wijziging van 25 Januari 1922, opnieuw afgekondigd in Extra Bijvoegsel No. 13 der Javasche Courant van 30 Juni 1922 No. 52, gewijzigd 28 November 1924, Javasche Courant van 31 December 1924 No. 105a, nader gewijzigd 3 Januari 1927, Extra Bijvoegsel No 17 der Javasche Courant van 1 Maart 1927 No. 17;

Sluiten