Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Provinciale Raad van Oost-Java

stelt vast de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van een wegenbelasting in de Provincie Oost-Java.

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Onderneming: elke onderneming van welken aard ook, uitgaande van burgerrechtelijke of publiekrechtelijke personen, daaronder begrepen instellingen en werken;

b. Vervoer: elk niet-motorisch [B.P.B. 1936, Serie A No. 3; i.w.g. 7 Februari 1936] vrachtvervoer per as buiten het vervoer over railbanen ten behoeve van ondernemingen;

c. [B.P.B. 1930, Serie A No. 11; i.w.g. 18November 19301)]. Buitengewoon vervoer: het totaal aantal tonkilometers vervoer per jaar, verminderd met 1000 tonkilometer;

d. [B.P.B. 1930, Serie A No. 12; i.w.g. 1 Januari 19312)]. Wegen: wegen in beheer bij de Provincie Oost-Java en bij de binnen het gebied dezer Provincie gelegen Regentschappen;

e. Tonkilometer: een vracht van 1000 kg, vervoerd over een afstand van een kilometer;

/. Beheerder: de beheerder eener onderneming, daaronder begrepen de uitvoerder van een werk.

Artikel 2.

(1) [B.P.B. 1931, Serie A No. 11; i.w.g. 16 October 19313)]. In de Provincie Oost-Java wordt onder den naam van wegenbelasting een belasting geheven op het buitengewoon vervoer over wegen.

(2) [B.P.B. 1936, Serie A No. 3; i.w.g. 7 Februari 1936 *)[. Geen belasting wordt geheven op:

a. het buitengewoon vervoer van het Land, de Provincie, de zelfstandige gemeenschappen, als bedoeld in artikel 121 van

]) Terugwerkende kracht tot 1 Januari 1930.

2) Voor het eerst van toepassing geweest op aanslagen over het belastingjaar 1931.

3) Terugwerkende kracht tot 1 Januari 1931.

4) Terugwerkende kracht tot 1 Januari 1936, met dien verstande dat dit gewijzigde voorschrift voor het eerst van toepassing is geweest op aanslagen over het belastingjaar 1936,

Sluiten