Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordening tot vaststelling van het formulier van het dwangschrift tot invordering der wegenbelasting van de Provincie Oost-Java.

Verordening van 22 Maart 1929 (Afg. P.B. van 16 April 1929 No. 3), zooals zij is gewijzigd bij verordening van 20 April 1932 (Afg. B.P.B. van 18 Mei 1932, Serie A No. 4).

De Provinciale Raad van Oost-Java stelt vast de volgende verordening:

Verordening tot vaststelling van het formulier van hel

dwangschrift tot invordering der wegenbelasting van de Provincie Oost-Java.

Artikel 1.

Het formulier van het dwangschrift tot invordering der wegenbelasting is ingericht volgens onderstaand model:

IN NAAM DES KONINGS!

[B.P.B. 1932, No. 4; i.w.g. 19 Mei 1932*)].

Dwangschrift.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java,

Gelet op het kohier No. van de wegenbelasting

1 . de Provincie Oost-Java

over het belastingjaar 19 van -^t voormalig gewest ' '

bij besluit van den

ddo. No"

Gelast

onverwijld te betalen aan de Provincie Oost-Java de somma van

te weten :

f

1. voor wegenbelasting ~

2. voor boete wegens niet tijdige betaling f

3. voor kosten van uitreiking van dit dwangschrift f

Gedaan te Soerabaja,

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java,

*) Terugwerkende kracht tot 17 April 1929.

Sluiten