Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Modjo en het gedeelte van het onderdistrict Kediri, hetwelk gelegen is ten Westen van de kali Brantas, alle gelegen in het district Kediri van het Regentschap Kedri.

(2) Voor de in het eerste lid van dit artikel omschreven wildhoutpasgebieden, worden de navolgende wildhoutsoorten van de pasverplichting uitgesloten:

hout van alle door de bevolking gekweekte vruchtboomsoorten, benevens:

Randoe,

Dadap,

Doeren,

Waroe,

Waroe gombong,

Tandjoeng,

Asem,

Regenboom,

Soga, (Peltophorum Pterocarpum),

Setjang,

Toetoepsoorten,

Senoe,

Klapper,

Arensoorten.

Artikel 4.

Als rivieren, voor het vervoer waarlangs van alle onbewerkt hout, met uitzondering van dat, bedoeld in artikel 60, lid (2), van de Boschverordening Java en Madoera 1932, krachtens artikel 60, lid (1) letter c, dier Bosch verordening een pas is vereischt, worden aangewezen:

1. Lamong (Residenties Bodjonegoro en Soerabaja);

2. Bengawan-Solorivier (Residenties Madioen en Bodjonegoro);

3. Brantas (Residenties Malang, Kediri en Soerabaja);

de laatste voor zoover gelegen bovenstrooms van de desa Wonokromo, in het district Djabakotta van de Residentie Soerabaja,

1—3 alle met haar zijrivieren, voor zoover deze rivieren haren loop hebben buiten de bij lid (1) van artikel 1 aangewezen kringen.

Sluiten