Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 14.

Het College van Gedeputeerden stelt zoonoodig voor elk bedrijf of groepen van bedrijven ten aanzien van beheer en boekhouding nadere uitvoeringsvoorschriften vast.

Inwerkingtreding.

Artikel 15.

Deze verordening, welke kan worden aangehaald als ,,Bedrijvenverordening Provincie Oost-Java", treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 1 Januari 1932.

Soerabaja, 14 September 1932.

Ue Gouverneur van de Provincie Oost-Java, G. H. de Man.

Sluiten