Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No Model I.

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelet op artikel 83 van de Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals deze sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten:

Ten eerste: De begrooting van uitgaven van de Provincie Oost-Java voor het dienstjaar .... vast te stellen als volgt:

HOOFDSTUK I.

Gewone dienst.

Ie Afdeeling.

Bestuur van de Provincie.

Art. 1. Bezoldiging van de leden van het College

van Gedeputeerden f

Art. 2. Bezoldiging van den Secretaris

Art. 3. Bezoldiging van het personeel ter Secretarie „

Art. 4. Standplaatstoelagen .....'

Art. 5. Bezoldiging van het personeel van de Provinciale kas

Art. 6. Verdere kosten, verbonden aan het beheer

van de Provinciale kas

Art. 7. Drukkosten van het Provinciaal Blad ... ,,

Art. 8. Schrijf-en bureaubehoeften, druk-en bindwerk, advertentiekosten, daggelden, telefoongesprekken, telegrammen, water, verlichting en verdere kleine uitgaven

enz. f

IIc Afdeeling.

Art. enz.

... .Afdeeling.

Onvoorziene uitgaven.

Art. Onvoorziene uitgaven f „

Totaal der gewone uitgaven f

Sluiten