Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTVANGSTEN.

OnrWrWl ^T~i Z— Toelichtingen.

unaercieel. i,„riT.,irr Totalen van verhoo-

Omschrijving van den post. cearag. ging (,n vermjndering.

1 I

HOOFDSTUK

Wordt verhoogd of toegevoegd:

Totaal verhooging.

Wordt verminderd of afgevoerd:

Totaal vermindering.

Blijft totaal verhooging of vermindering.

En zal dit besluit aan de goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal worden onderworpen.

Gedaan ter openbare Raadsvergadering van

den

De Gouverneur,

Sluiten