Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Af :

a. Uitgaven van 1 Januari t/m ultimo Juni betreffende en vroegere diensten f.

b. Verevende doch op ultimo Juni

schuldig gebleven sommen, dienst

en vroegere diensten ,,

f

f.

Saldo begrootingsrekening , voor

zoover daarover bij de begrooting voor niet reeds is beschikt:

gewone dienst Y^r" deelig f

buitengewone dienst v^"> deelig „

f _

Saldo begrootingsrekening :

gewone dienst v™r~ deelig f.

buitengewone dienst deelig „

f

f

Aldus opgemaakt door het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java, den. .

De Gouverneur,

Sluiten