Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Op 1 Juli schuldig gebleven ten laste van het

dienstjaar

Dienst-

jaar ling Artikel. Omschrijving der uitgaven. Bedrag.

1. 2. 3. 4. 5_

I 2 Aan wegens

bevelschrift

van 3 Januari No. 5 f 300.—

III 5 Aan wegens

bevelschrift van 3 Februari No. 8 „100.—

id. 6 Aan

voor bevelschrift

van 1 April ...No. 20 » 400.

IV 7 Aan wegens

bevelschrift

van 3 Mei No. >> 600.—

id. id. Aan wegens

bevelschrift

van 1 Juni No. 50 >> 700.

Totaal f 2100.—

Sluiten