Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ti n Tatta Model XVI. Provincie Oost-Java.

Bijlage van de begrootingsrekening over

Staat, aantoonende de bedragen, die van vorige dienstjaren zijn aangezuiverd,

kwijtgescholden of afgeschreven.

Dienstjaar, Restant vordering Aangezuiverd Afgeschreven of Restant vordering

Omschrijving waarop de op het einde van gedurende het ^durend "'het °P h6t van Aanmerkingen,

der vordering vordering betrek- het dienstjaar dienstjaar dienstjaar het dienstjaar

king heeft. # . .

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aldus opgemaakt door het College van Gedeputeerden van den

Provincialen Raad van Oost-Java, den

De Gouverneur,

Sluiten