Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorschrift betreffende de bekendmaking van goedgekeurde begrootingen en begrootingswijzigingen.

Besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 16 Januari 1929 No. C 1/1/7 (Opg. P.B. van 5 Maart 1929 No. 2).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gehoord enz.;

Gelet op artikel 86, lid 1, der Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals die sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten:

Te bepalen, dat de goedgekeurde begrooting en begrootingswijzigingen worden bekend gemaakt door plaatsing eener openbare bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Afschrift enz.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

Sluiten