Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorschrift betreffende de bekendmaking van het besluit tot vaststelling van het slot der begrootingsrekening.

Besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 16 Januari 1929 No. C 1/1/6 (Opg. van 5 Maart 1929 No. 2).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gehoord enz.;

Gelet op artikel 117 der Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals die sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten:

Te bepalen, dat het besluit van den Gouverneur-Generaal tot vaststelling van het slot der begrootingsrekening wordt bekend gemaakt door plaatsing eener openbare kennisgeving in het Provinciaal Blad.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

Sluiten