Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provincie Oost-Java.

Dienstjaar

den

Verantwoording van ter goede rekening ontvangen sommen van ^et

over het tweemaandelijksch tijdvak.

Model B.

Omschrijving. Ontvangsten. Omschrijving. Uitgaven.

Saldo volgens verantwoording over het Artikel 14 Verzameling No. I 60.000.

tweemaandelijksch tijdvak f 15.000.— „ 15 „ No „ 50.000.

Gefiatteerde aanvraag ddo. ____ „ 16 „ No .. 7^.000. —

No „ 50.000.— Totaalf182.000.—

idem ddo No ,, 60.000.—

idem ddo No. — „ 70.000.—

Totaal f 195.000.—

Af de uit-

Saldo ultimo twee- gaven „ 182.000 —

maandelijksch tijdvak 19 f 13.000.—

(zegge: dertien duizend gulden) —

, den

19.

De

Sluiten