Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model D.

Provincie Oost-Java.

PROCES-VERBAAL (Tusschentijdsche rekening).

Heden den hebben w ij

ondergeteekenden . —

aftredend en

optredend

de administratie van aan eerstgenoemde ter goede rekening verstrekte gelden opgenomen en daarbij bevonden:

Saldo van het 1ste tweemaandelijksch

tijdvak 19 f —

Ontvangen in het 2de tweemaandelijksch

tijdvak 19 „

Ontvangen in het 3de tweemaandelijksch

tijdvak 19 ^

Uitgaven in het 2de tweemaandelijksch

tijdvak 19 f

Uitgaven in het 3de tweemaandelijksch

tijdvak 19. _ „

Saldo f

zegge:

welk bedrag aanwezig is bevonden.

De bewijzen betreffende de bovenbedoelde uitgaven zijn aanwezig en in orde bevonden.

De administratie is tot op den dag bijgehouden. De aanwezige gelden met de administratie en de bewijzen van uitgaaf zijn door ons overgegeven en overgenomen.

Sluiten