Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorschriften ter uitvoering van de „Regelen voor de verstrekking, het beheer en de verantwoording van sommen ter goede rekening".

Besluit van het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java van 10 December 1932 No. C 1/2/19, zooals dat is gewijzigd bij de besluiten van het College van 7 December 1933 No. C 1/2/7 en 25 Januari 1935 No. C 1/1/2.

Het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java,

Gelezen het rapport van de Commissie, ingesteld bij zijn besluit van 1 September 1931 No. C 70/19/25;

Gelet op het besluit van den Provincialen Raad van 25 Juni 1931 No. C 1/1/6, zooals dat is gewijzigd bij Raadsbesluit van 8 December 1932 No. C 1/2/17, houdende Regelen voor de

verstrekking, het beheer en de verantwoording van sommen ter goede rekening;

Heeft besloten:

I. Vast te stellen de volgende voorschriften ter uitvoering van het besluit van den Provincialen Raad van 25 Juni 1931 No. C 1/1/6:

Artikel 1.

[Besluit 25—1—'<35; i.w.g. 1 Februari 1935].

Voor de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen sommen ter goede rekening worden verstrekt aan:

a. den Secretaris der Provincie,

b. den Kashouder der Provincie,

c. het Hoofd van den Provincialen Waterstaat,

d. het Onderhoofd van het Hoofdkantoor van den Provincialen Waterstaat,

e. de Hoofden der Districten van den Provincialen Waterstaat,

f. den aan het Hoofd van het 1ste District van den Provincialen

Sluiten