Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

um sich greifen und Fortschreiten der Idee beeintrachtigtzusein”, of wier toestand zich althans zoo ontwikkelt „dasz bei erhaltener Besonnenkeit Wahnideen auftreten und die Persönlichkeit sich so umgestaltet, dasz sie als geisteskrank bezeichnet werden müssen”, doch welker gevaarlijkheid over het algemeen zeer wordt overschat, daar het een hooge uitzondering is dat wanneer iemand, die aan querulantenwaan lijdt tot een gewelddaad overgaat;

overwegende dat Prof. Aschaffenburg daarbij verder heeft betoogd, dat het tot de ongeschreven wetten der psychiatrie behoort, om nooit een verklaring af te geven alleen op grond van schriftelijke stukken en dat het persoonlijk onderzoek door den psychiater naar zijn meening nooit mag worden vervangen door het bijwonen van een door een ander gehouden verhoor;

overwegende dat Prof. Aschaffenburg na een uitvoerige uiteenzetting van de voorgeschiedenis van deze zaak en van zjjn persoonlijk onderzoek van den Heer Tonnet tot de slotsom komt, dat het optreden van den Heer Tonnet weliswaar hoogst onbehoorlijk is geweest, maar dat hoe opvallend dat optreden ook mag zijn geweest, het geen recht gaf om aan te nemen, dat eischer lijdende was aan querulantenwaan met verstandelijke aftakeling, noch dat er gevaar bestond dat hij tot gewelddaden zou overgaan;

overwegende dat prof. Aschaffenburg vervolgens als zijn overtuiging uitspreekt dat gedaagde voor het afgeven van zijne ten processe bedoelde verklaring een fout heeft begaan, die daardoor is ontstaan „dasz Herr Dr. Schnitzler 1. nicht ausreichend über die Schwierigkeiten der Abgrenzung zwischen Querulantenwahn und psychopatischen Querulieren nügend bewusst war, wie fehlerhaft jede Begutachtung ohne nügend bewusst war, wie fehlerhaft jeder Begutachtung ohne genaueste Kenntnis der Persönlichkeit ist, und 3., dasz er nicht hinreichend berücksichtigt hat, dasz selbst die Diagnose des Querulantenwahns, noch nicht zur Annahme der Gemeingefahrlichkeit und damit zur Anordnung einer Intemierung in einer Irrenanstalt berechtigt;

overwegende dat Prof. Aschaffenburg op bovengenoemde gronden de door de Rechtbank aan de door haar benoemde

Sluiten