Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en plantaardigen mensch dan bij eenig trawant van den geest!

Ik heb reeds gezegd, dat deze aanval, hoe onvermijdelijk dan misschien ook, toch in zooverre misplaatst was als hij een protest formuleert tegen elementen in Ter Braaks natuur die er onafscheidelijk en reeds daardoor een waarde van zijn. De carnavalsmoralist had hem kunnen zeggen, dat zijn amor fati aanvaardend moest staan tegenover zijn totale natuur. Mét haar gemis, dat de keerzijde is van tal van kwaliteiten, die hem in menig opzicht onherroepelijk scheiden van het gehalveerde ideaal van den „gewonen mensch".

Politicus zonder Partij werd in '32 voltooid. Geen boek van Ter Braak is zoo eenzijdig persoonlijk en zoo voorloopig geweest. Thans, zes jaar later, leeft de dichter in hem weer op volle kracht. Ik denk daarbij niet allereerst aan wat er sindsdien van hem in boekvorm verscheen, maar aan tal van kronieken in Het Vaderland. Het besef van volledigheid dat hem vroeger vooral theoretisch was eigen geweest, is in de practijk van zijn critieken teruggekeerd, de dichter en burger in hem hervonden hun evenwicht, de uitdrukking voor een polaire spanning in hem, een dynamische dub-

Sluiten