Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

Formt in euch ein Bild, dem die Zukunft entsprechen soll, und vergesst den Aberglauben, Epigonen zu sein.

Tegenover den man die zich afvraagt of het niet mogelijk is „met alle geestdrift van een practisch gesteld opportunisme deel te hebben aan datgene, wat men nuchter „verbetering der bescaa > de toestanden" kan noemen", moet men ei op wijzen, dat dit streven onmiddellijk een stuurloos en onvruchtbaar schipperen word', indien hij niet uitgaat van een essentieel beeld van den mensch dat zijn hande!' n ook op dit terrein richt.Tegenover dien anderen man, die aan een welomschreven toekomstgeloof het recht meent te kunnen om leenen om in het heden verheerlijkt maar dadenloos toe te zien, kan men niet scherp genoeg staande houden, dat alle droomen van alle duizendjarige rijken tezamen waardeloos en zelfs misleidend en schadelijk zijn, als zij hem niet rechtstreeks leiden tot een helder begrip van zijn taak.

Als men niet ingrijpt, kan men er zeker van zijn, dat het „beeld eener betere toekomst" — toekomstmuziek blijven zal, maar ook in geval men wél ingrijpt, leert de ervaring,

Sluiten