Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEZICHT OP DE RUÏNE LICHTENBERG EN DE PLAATS WAAR DE CEMENTFABRIEK GEBOUWD IS (rechts tusschen de boomen de Chalet).

men naar de oude ruïne Lichtenberg kan gaan om daar, over de fabrieksgebouwen heen, het toch altijd nog ongeëvenaard prachtige uitzicht over het Maasdal te genieten.

Terwijl ook de onderaardsche gangenwereld hier niet meer kan worden bezocht, is er voor vreemdelingen, die er bij hun bezoek aan Zuid-Limburg kennis mede willen maken, een nieuwe mogelijkheid daartoe geschapen, doordat in de laatste jaren het zeker niet het minst interessante noordelijke gangenstelsel in de onmiddellijke nabijheid van de stad voor bezichtiging toegankelijk geworden is.

Wanneer men zich er werkelijk rekenschap van geeft wat er niet alleen aan natuurschoon en aan biologische merkwaardigheden is teloorgegaan en nog zal gaan, doordat men op het beslissende oogenblik de waarde daarvan te laag heeft aangeslagen of niet gekend, dan kan men niet anders dan betreuren dat. het zoo geloopen is. Aan den anderen kant moet men niet vergeten, dat alles, wat de berg aan merkwaardigs heeft opgeleverd, juist te danken is geweest

Sluiten