Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGANG DER BOERDERIJ BIJ LICHTENBERG, MET DE OUDE RUÏNE, geeien vanaf het plateau van den berg.

aan de aantasting van den berg zelf, ten behoeve van economische belangen. Maar men dient zich niet in ergernis blind te staren op het feit, dat men in dat opzicht aan de economische belangen te veel heeft gehecht en moet de toestand nemen zooals hij thans is. Het is beter zich nu wel te realiseeren wat er in werkelijkheid verloren gaat, teneinde door overleg en samenwerking bepaalde gedeelten, welke van plantkundige-, geologische- of cultuurhistorische waarde zijn, te redden en in stand te houden. Het is een verheugende omstandigheid, dat in dit opzicht, althans in Zuid-Limburg, de handen meer worden ineengeslagen en niet in het minst juist van de zijde der cementfabriek alle medewerking wordt verleend om in dat opzicht tot een resultaat te komen, waarvoor het nageslacht dankbaar zal kunnen zijn.

Sluiten