Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken de kleine pittige sleepers de groote aken voort.

Rechts voor u uit ligt het Belgische land van Herve met Henri-Chapelle; ge kijkt er bovenop, en overheen naar de heuvels bij Vaals en de hoogten van Aken en van Moresnet. Ten Zuiden van

Visé, tot Argenteau, steken nog steile rotswanden boven de schoorsteenpijpen uit; ge onderscheidt met den kijker duidelijk den laatsten dam in de genormaliseerde Maas, de brug voor de stad, dan vergaat alles verder in nevel en rook.

Vlak voor u hebt ge de mooie lijnen van het kasteel bij Eijsden, onder u ligt het dorp Lanaye in het geboomte verscholen; zoodat ge alleen de leien van het kerkdak ziet. Daalt ge voorzichtig een eindje af, een mefer of vijf is voldoende, langs den steilrand van den berg, dan kunt ge naar het Noorden, een klein uur ver, de grillige kloven en rotswanden volgen, die de rivier in den krijtwand heeft uitgeslepen.

Het is volstrekt niet gevaarlijk dat eindje te dalen, al lijkt hij bar steil die helling van den St. Pietersberg; maar ge moet nooit een stap doen, zonder een boompje of een stevigen struik te omvatten; die staan zoo diep en vastgeworteld, dat ge er gerust met uw volle gewicht op kunt steunen. Deze boomen en struiken zijn kerseboomen, sleedoorns, hazelaars en kornoeljes.

Hebt ge eenmaal goed gezien, hoe mooi de Maas is, als ze in ons land komt, en hoe mooi ons land is waar de Maas het binnen stroomt, dan zult ge misschien ook nog oog hebben voor de bloemen, vlinders en vogels om u heen. Dan zult ge u verbazen over de menigte kerseboomen, die hier in het wild staan te bloeien, zoowel de gewone kers, als de zoete kers, de vogelkers; bijna zoo rijk als de sleedoorns bloeien ze. En dan de vogels; het is of ze allemaal tegelijk zitten te zingen tegen den bovensten rand van den berg, en of alle witjes, citroentjes en de bonte kapellen, de schoenlappers, juist de gele potentilla’s en viooltjes, die precies langs het allerbovenste kantje

UITZICHT OVER HET MAASDAL IN Z.O. RICHTING.

Sluiten