Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGANG DER ONDERAARDSCHE GANGEN NABIJ ZONNEBERG.

nog bij het Zuidelijk gangenstelsel terugkomen, heeft men de fijne kalkmergel, waarin het gesteente zoo gemakkelijk uiteenvalt indien men het stukslaat of op andere wijze verpoeiert, voor landbouwdoeleinden naar de noordelijke provinciën verscheept. Het door het uitzagen der blokken ontstane fijne zaagsel was daarvoor natuurlijk zonder meer te gebruiken. Wanneer men een sedert korten tijd ontgonnen gang betreedt, valt het op, welk een groot percentage afval aan zaagsel of onbruikbare stukken, er in zoo’n gang achterblijft. Hier en daar vindt men dit overschot dan terzijde gegooid, waardoor het de gangen moeilijk begaanbaar maakt en de zijgangen veelal geheel verspert. Naarmate men dus in latere tijden deze kalkmergel heeft weggevoerd, kwamen er steeds meer gangen onder direct bereik.

Een ander gebruik, dat men van de fijne achtergebleven mergel kan maken, ziet men hier in de gangen van het stelsel Zonneberg nog toegepast, namelijk het aanleggen van kweekbedden voor Brusselsch lof. De wortelknollen daarvan worden in het najaar in deze bedden geplant en onder invloed van de daarvoor juist gunstige omstandigheden van duisternis, vochtigheidsgraad en temperatuur, ontwikkelen

Sluiten