Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afb. 3. KOPSKELET VAN DE IN 1770 GEVONDEN MOSASAURUS, zich bevindende in het Nat. Hist. Museum te Parijs.

door zijn hellingen een voordeelige zonnebestraling ten deel valt als weinig andere gebieden, maar vooral de chemische en petrografische samenstelling der gesteenten, waaruit hij is opgebouwd, en de verbinding met een achterland, hetwelk aan planten en dierenverbreiding grenzen stelt, zijn oorzaken van een natuurhistorische harmonie, zooals die elders zelden wordt aangetroffen.

Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat de St. Pietersberg reeds vroeg als onderwerp van uitgebreide beschrijvingen gekozen werd. De meest bekende, en men mag wel zeggen beroemde, oudere geschriften, die op den St. Pietersberg betrekking hebben, zijn

Sluiten