Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedekking van circa 5 m te denken op die plaatsen waar de wanden, hetzij door natuurlijke oorzaken, hetzij door kunstmatige afgravingen, niet te steil geworden zijn.

Door de vele ontsluitingen en de tallooze gangen is van het gebergte boven de dalvlakte voldoende bekend om de geologische geschiedenis te reconstrueeren.

Moeilijker is het om een inzicht te verkrijgen over de lagen, welke zich onder de dalvlakte bevinden. In het St. Pietersberg-gebied, in engeren zin, zijn deze lagen nergens doorboord. Van verstrekkende beteekenis is het daarom, dat in de wijdere omgeving een aantal boringen worden uitgevoerd. Hierdoor is

,ekr"g°S,hoeTe,Tept“

lllllllllll Laag ter ras Hoogierra.s gedeelte is opgebouwd.

T=*. . ' . E3TTW-, . Twee boringen, die ons

Jongste,den bouw yan den onder_

V* 0«verderHoo9tt>-r<x.»-M<uts. losTWsbAsis+AP grond in de omgeving

Afb. 9. terrassenka art van Maastricht ^eer<^en kennen, werden en omgeving. °P Nederlandsch gebied

uitgevoerd bij Mesch en aan de Kastanjelaan (Tregabron) te Maastricht. Een drietal anderen liggen op Belgisch gebied bij Petit-Lanaye, Boirs en Hoesselt. Met behulp van de resultaten dezer boringen, die in een wijden kring om ons gebied heen liggen, is het mogelijk om uit te maken welke for-

Sluiten