Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen op de krijtheuvels voorkomt, is het hiervan geen karakterplant, want ze komt evenveel voor pp dijken en wegen langs de Maas m heel Limburg. Tot 1936 groeide ze nóg in groote hoeveelheid onder de ruïne en ook in de weide bij de hoeve Lichtenberg

Kleine Bevernel (Pimpinella Saxifraga) komt in Zuid-Limburg het meest voor in de krijtweiden; daarbuiten ook in weiden op kalkarme leem met Groote Bevernel (P. magna); echter bijna nooit in

zandgrond. De eerste heeft dikwijls, de tweede zeer zelden rosé bloemen.

. .. 9ev?ekte scheerling (Conium maculatum) is door het heele knjtdistrict een lastig en gevaarlijk onkruid; daarbuiten alleen sporadisch en onbestendig; alleen in de Maasstreek soms in groote hoeveelheid. 0 _

Heelkruid (Sanicula europaea) is een algemeen voorkomende soort m de bosschen van het krijt- zoowel als van het lössoïddistrict in de bloemschermen zitten in het midden 1 tot 3 tweeslachtige bloemen, die door 15 tot 20 gesteelde mannelijke omgeven zijn; maar afwijkingen hiervan zijn niet zeldzaam. Ze bevatten veel honig De heele plant smaakt scherp.

BRAMEN.

Op den Pietersberg komen wel een 26-tal braamsoorten voor waaronder eenige zeldzame, o.a. Rubus Radula bij het fort en Zonneberg en een buitengewoon sterk gestekelde vorm van Rubus gemculatus langs den westrand van het bosch boven Groot Lanaye. Op het gedeelte der oosthelling dat thans door de E.N.C.I. wordt ingenomen, vond men een groote vegetatie uitsluitend van kruisingen van R. vestitus en R. caesius. Welk een prachtige bloem- en vruchttrossen dragen vele bramen en welk een veilige nestplaats bieden ze onze zangvogeltjes! Maar de belangstelling voor dit stekelig geslacht is zoo gering zelfs bij de floristen (bij de leeken hoogstens in den vruchttijd) dat wij haar hier maar stilzwijgend zullen voorbijgaan.

Boschaardbei (Fragaria vesca) werd in den vorm met geelwitte vruchten op de oosthelling bij Slavante gevonden. De smaak was

even krachtig als de roodvruchtige en zij bleek in vier generaties zaadvast te zijn.

Tuinaardbei (F. moschata) vindt men bij Klein Lanaye op de oosthelling; zij bloeit wel ieder jaar, maar met mannelijke bloemenvruchten zag ik nooit. Bij de boschaardbei zijn de bloemstelen meer aanliggend, bij de Tuinaardbei loodrecht afstaand behaard.

Sluiten