Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORJAARSGANZERIK.

Voorjaarsganzerik (Potentilla verna). Wil men deze op zijn mooist zien, dan moet men er al vroeg in het jaar bij zijn, want reeds eind April kunnen sommige plekken op de krijtheuvels in de verte al geel zien door de vele stervormige bloempjes die tegen den nog kalen bodem schitteren. Bij donker weer blijven ze gesloten, maar zoodra ze door het lentezonnetje gestreeld worden, spreiden ze de kroonblaadjes vlak uit. Ieder bloempje duurt maar kort, door het groot aantal evenwel kunnen ze elkaar wel een maand lang opvolgen. In milde nazomers bloeit zij vaak ook weer in October; misschien zijn dit echter al de bloemen van het volgend voorjaar.

Er zijn twee vormen goed te onderscheiden. Op het krijt hebben de bloemen aan den top afgeronde kroonblaadjes en is het loof iets meer behaard; op kiezel of zand zoowel waar dit het krijt bedekt als ook buiten het krijtland zijn de kroonblaadjes aan den top uitgeschulpt. Dit verschil valt alleen op als men de planten van nabij bekijkt. Men zou wellicht meenen dat zoo’n groote vegetaties van de voorjaarsganzerik ontstaan zijn uit worteluitloopers. Dit is evenwel meestal niet het geval; het zijn allemaal afzonderlijke planten, die uit zaad ontstaan zijn. Weliswaar komen uit één lange penwortel vele en lange stengels, maar deze kunnen alleen wortels vormen als ze door grond bedekt worden; waar ze over de rotsen heen hangen en geen bodem vinden, sterven ze jaarlijks af. In den afval ontwikkelen

Sluiten