Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kale kelkbuis die bij de Roode Klaver steeds behaard is; bij de Bochtige Klaver zijn alleen de kelk randen gewimperd. Ze is over de heele berg verspreid maar overal slechts in kleine groepen.

Boschlathyrus (Lathyrus silvester). Een der mooiste planten langs de boschranden in het krijtland, van Lichtenberg af tot over het Belgische gedeelte.

Knollathyrus (L. montanus). Deze treedt pas op bij de Belgische grens te Caesterten komt verder zuidwaarts veel

boschlathyrus. tusschen laag hout¬

gewas voor.

Naakte Lathyrus (L. aphaca). Oorspronkelijk met granen uit het Oosten aangevoerd, heeft zij zich sedert ongeveer 60 jaar in het krijtland in graanakkers zoo sterk uitgebreid, dat zij hier thans wel als ingeburgerd mag beschouwd worden. Buiten het krijtland komt zij alleen voor op aanvoerterreinen. Zij ontleent haar naam aan het ontbreken van gevinde bladen, die de meeste vlinderbloemigen wèl bezitten. Wat men voor bladen aanziet zijn nevenbladen. Wel komen er na de kiembladen (die in den grond verborgen blijven) eerst kleine gave, daarna drietoppige schubvormige blaadjes; hierop volgen blaadjes met één paar zijblaadjes; daarna alleen ranken met of zonder resten van blaadjes en alleen nevenbladen. Opvallende verschillen kan men vinden in de meer gras- of meer blauwgroene kleur en de grootte der nevenbladen en in het aantal en grootte der bloemen. Ook kan naast de rank of in plaats van deze een enkel-

Sluiten