Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORCHIDEEËN.

De Pietersberg was vroeger beroemd wegens de orchideeën, waarvan enkele soorten bijna alleen hier voorkwamen, zoowel in Nederland als in België. Ten tijde van Bory (1821) en L e j e u n e (1836) zou er zelfs de Bokorchis (Loroglossum hircinum) zijn gevonden; ze is er echter later nooit meer teruggezien.

De Hondswortel (Anacamptis pyramidalis), die vroeger ook op het Nederlandsch gedeelte van den berg voorkwam, is alleen nog op het Belgisch gedeelte waargenomen bij Lixhe. Sedert ze in 1926 uit Voerendaal is verdwenen, komt ze in heel Zuid-Limburg niet meer voor.

Wantsenorchis (Orchis coriophorus) groeide vroeger veel in de weide bij Lichtenberg en op de oosthelling bij Lixhe; in genoemde weide is ze in 1921 het laatst gezien en te Lixhe zal ze door de nieuwe forten ook wel zijn verdwenen. Ook de groeiplaatsen bij Voerendaal en bij Geulle zijn thans ontgonnen.

Op dezelfde plaatsen groeide vroeger ook Orchis ustulatus, die thans ook waarschijnlijk uit Zuid-Limburg geheel verdwenen zal zijn. Ze komt nog wel te Eben-Eijmael voor.

Harlekijn en Manorchis (O. Morio en O. masculus) komen nog vrij veel voor; de eerste het meest op open, grazige plaatsen; ook in de nabije beemden en weiden. De laatste zoowel in de open krijtweide als tusschen laag houtgewas; deze kan gevlekte of ongevlekte bladen hebben op dezelfde standplaats; de bloemen zijn onaangenaam van geur of reukeloos. Van beide soorten ontmoet men wel eens lichtrose of witbloeiende planten.

De drie Dactylorchides: Breedblad-, Vleeschkleurige- en Gevlekte Orchis (O. latifolius, incarnatus en maculatus) hebben hun grootste verspreidingsgebied in moerasgronden. Tot voor enkele jaren zagen deze beemden er soms purper en wit van. Tegenwoordig zijn ze door drainage en kunstbemesting zeldzamer geworden; O. incarnatus is al heel zeldzaam. Alle drie kwamen ook in de krijtweiden voor, de beide eersten evenwel maar in gering aantal, de derde echter soms in groote hoeveelheid, ook nu nog op verschillende plaatsen waar het krijt wat vochtiger is, o.a. op bellingplateautjes of inzinkingen. Terwijl de Gevlekte Orchis in het moerasveen, die het meest overeenkomt met de var. paludosa van C a m u s en in de veenheide, die misschien dezelfde plant is als de var. helodes en O. ericetorum der Engelsche auteurs, altijd een ongedeeld labellum

Sluiten