Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STEILKANTEN IN HET‘KRIJT BOVEN LANAYE.

Aanvulling en herstel zal voornamelijk moeten komen uit het Zuiden. Op de hellingen voorbij Lanaye zijn verschillende van de bij ons verdwenen, of al te schaars geworden soorten nog goed vertegenwoordigd. Dit geldt vooral voor de planten van de open boschvrije hellingen.

Op het Nederlandsche gedeelte van den berg hadden die hun standplaatsen op kleine open richels en plateautjes, die als boschvrije zonnige eilandjes lagen in het kreupelbosch van de steile helling. Juist die plekken zijn echter in het thans nog intact gebleven deel van onzen berg grootendeels verdwenen, sommige doordat ze overgroeid of overschaduwd zijn door het dichte heesterbosch, maar voor een ander deel, doordat ze gebruikt zijn voor het plaatsen van betonnen steunpalen voor electrische geleiding en dergelijke. Over de mooiste orchideeënplekken heen is destijds een smalspoorbaantje aangelegd. Van dat spoordijkje is thans niets meer weer te vinden dan de onkruidplanten uit de vlakte, die het heeft meegebracht.

Sluiten