Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VLEERMUIZEN VAN DEN ST. PIETERSBERG

DOOR G. H. WAAGE.

Tot de interessantste dieren van onze Zuid-Limburgsche grottenwereld behooren ongetwijfeld de vleermuizen.

Wanneer de bezoeker der onderaardsche gangen eenigszins gewend is aan het weinige kunstlicht, dat medegedragen wordt, ingesteld op het geheimzinnige stille en beklemmend angstige, dat uitgaat van de veelheid der gangen, waarin voor hem geen systeem is te herkennen, dan komt spoedig de vraag, of er ook vleermuizen zijn. Duisternis en vleermuizen zijn met elkaar geassocieerd, zooals ook meestal vleermuizen en angst met elkaar zijn verbonden, want er is geen groep van zoogdieren, waarvan de mensch zoo’n verkeerde voorstelling omtrent bouw en levenswijze, zóo’n afkeer heeft als juist van deze, toch zoo merkwaardige dieren. En niet alleen de leek. Zegt zelfs Buffon niet van hen: „Semblent être imparfaits et difformes; qui nous paraissent hideux; dont la forme est trop différente des formes ordinaires desquelles nous avons regu les premières sentations et tiré les idéés qui nous servent de modèle pbur juger. Une tête humaine sur un cou de cheval, le corps couvert de plumes et terminé par une queue de poisson, n’offrent un tableau d’une énorme difformité que paree qu’on y réunit ce que la nature a de plus éloigné. Un animal qui comme la chauve-souris, est a demi quadrupède a demi volante et qui n’est en tout ni 1’un ni 1’autre, est pour ainsi dire, un être monstre”.

Zooals Buffon, zoo redeneeren meerderen. Toch kan de afschuw tegen deze dieren niet de oorzaak zijn, dat de studie der vleermuizen pas zoo laat werd ter hand genomen. Maitland vestigde voor het eerst de aandacht op het voorkomen van vleermuizen in de grotten van den St. Pietersberg, de S e 1 y s-L ongchamps, Jentink, Cremers, Schmitz en Beis hielden en houden zich bezig met het voorkomen en de verspreiding ervan in Zuid-Limburg en zoo is onze kennis van deze dieren sterk toegenomen, al is ze in vele opzichten nog zeer onvolledig.

Maar laat ik, voor we de, in den St. Pietersberg voorkomende,

*) Exploration biologique des cavernes de la Belgique et du Limbourg hollandais; XXXVIIe Contribution.

Sluiten