Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit diepsten drang, voor d'al-eenheid, de verre...

Heerlijker taak dan deze is er geen:

onze nacht bloeit met ontelbare sterren.

KOOR VAN JONGE WERKELOOZEN

In uw nacht bloeien nog sterren

in uw hof geurt nog pittig kruid

in 't pogen den knoop te ontwarren

werd gij niet voor goed gestuit.

Gij hebt nog kracht om te streven,

zijt verknocht nog aan vrouw en kind

en vader en moeder gebleven,

gij kent nog 't natuurlijke leven

als men werkt, hef heeft, wordt bemind...

Maar wij werden in een woestijn geboren,

met een wrange smaak op de tong:

van onze geboorte af was ons beschoren

te dolen in doellooze leegten...

EEN STEM

Ik voel zoo beklemd, zoo onzegbaar verdroten;

ik zou willen schoppen, willen stooten...

TWEEDE STEM

Als ik morgen doodga, heb ik nooit geleefd,

nooit geschreid van vreugde, nooit van verwachting gebeefd

niemand, die mij noodig heeft...

EEN DERDE STEM

O, hoe haat ik jullie wereld, jullie God aan het kruis,

en al dat geteem over een vaderhuis...

Sluiten