Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avond had gehoord en dat zijn gedachten naar den boer Niklaas had gevoerd.

De vreemde zong het lied van de Duitsche boeren en toen zong Johan het lied van den boer Niklaas. En allen waren verwonderd dat de beide gezangen eenzelfden klank hadden.

— En is de moeder Gods verschenen aan den boer Niklaas ? wilde de vreemde weten.

Zoo had de boer gezegd, maar de soldaat Johan geloofde 't niet, want niets van wat hij in zijn droomen had gezien was werkelijkheid geworden.

— En toch zal het gebeuren, zei de vreemde vast.

— Als de boeren soldaten zijn, antwoordde Johan.

Toen knikte de vreemde en wees op het litteeken over zijn gelaat. Het was omdat de boeren, die oprukten tegen de heeren, geen soldaten waren, dat ze uiteengeslagen waren. Zij waren zonder orde en met hun zeisen en vlegels op gewapende en gedrilde benden gevallen. En zoo groot was de kracht van hun woede, dat zij de benden van de ridders terugdreven. Hier was het aandenken ervan, zei de vreemde, en hij wees op zijn litteeken. Maar andere wapenbenden

Sluiten