Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII

VOORBERICHT

king tot het voor de toekomst van Indië in zoo hooge mate belangrijk onderdeel van die Regeling, dat binnen het bestek van evenbedoeld boekwerk niet dan in korte trekken beschouwing kon vinden: de „Wet op de Indische Bestuurshervorming".

Het met dit Voorbericht ingeleide werk, dat in hoofdzaak de „Parlementaire Geschiedenis" van dat vraagstuk tot onderwerp heeft, maakt derhalve als zoodanig eene aanvulling van het eerste boekwerk uit.

De tekst der genoemde wet is aan het einde als Bijlage weergegeven.

's-Gravenhage, Juni 1939.

S. DE GRAAF F.

Sluiten