Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAKREGISTER

55. Regeeringscommissarissen voor de uitvoering in Indië der

Wet op de Bestuurshervorming. Zie 17a.

56. Regenten op Java en Madoera. Zie 36/.

57. „Regentschapsordonnantie". Zie 22k.

58. Regentschapsraad. Zie 221.

59. Resident ter beschikking van den Gouverneur. Zie 18e.

60. Residentie. Zie 18g-i.

61. Staatkundige decentralisatie. Zie 22b.

62. Stadsgemeenten. Zie 22w.

63. „Stadsgemeenteordonnantie". Zie 22m.

64. Stemmingen in de Staten-Generaal, bladz. 108, 152-153,204,

213-214, 233, 237-238.

65. Taak van het Inheemsch Bestuur. Zie 36a.

66. Uitvoering der Wet op de Indische Bestuurshervorming

1922. Zie 17.

67. Verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen. Zie

22 d.

68. Vermindering van het aantal gewesten. Zie 18a.

69. Vertegenwoordigende organen (gewestelijke en plaatse¬

lijke). Zie 22c.

70. Volkshoofden. Zie 36j.

71. Volksraad (Behandeling in den — van de wetsvoorstellen

1920-1921). Zie 166.

72. Voorstellen tot bestuurshervorming (Chronologisch over¬

zicht der —-). Zie 15.

73. Voorstellen-Knottenbelt ten aanzien van de ambtelijke be¬

stuursinrichting in de residenties en onderafdeelingen der Buitengewesten. Zie 18i en j.

74. Voorstellen nopens de nadere voortzetting in Indië der

uitwerking van de hervormingsbeginselen. Zie 17e.

75. Vorstenlanden (Java'sche —). Zie 18A.

76. „Wet op de Indische Bestuurshervorming 1922". Zie 16.

77. Wetsvoorstellen 1920-1921 tot bestuurshervorming in Ned-

Indië. Zie 16.

Sluiten