Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de dualiteit van stof en geest

elkaar niet geheel. Want de engelen en de planten zijn wel levende wezens, maar van hen wordt niet het woord nefesj gebruikt. Dat komt, omdat nefesj beteekent het losgemaakte, het afgescheidene, het onverbondene, het individueele. We begrijpen dan de bedoeling. God heeft de dieren geschapen uit het stof der aarde. Zij zijn losgemaakt uit, afgescheiden van de aarde en kunnen leven, zonder

dat zij met die aarde verbonden zijn.

Ze kunnen leiden een „zelfstandig" bestaan, waarbij natuurlijk de gedachte, alsof zij los van God zouden kunnen bestaan, gehee buitengesloten is. Geen enkel schepsel kan los van God bestaan. Maar de dieren kunnen los van de aarde bestaan. De menschen oo .

Waarom wordt nu het woord nefesj niet van de planten gebruikt? Omdat de planten niet „los van de aarde" kunnen bestaan. Dan verwelken en verdorren ze. De planten hebben geen zelfstandig (in den zin van los van de aarde!) bestaan.

Waarom wordt het woord nooit gebruikt van den engel? Omdat deze niet uit het stof van de aarde is gemaakt.

We meenen hiermee van het woord nefesj een verklaring gegeven te hebben, waarbij de verschillende Schriftgegevens tot hun

recht komen.

Om alle misverstand af te snijden, willen we er even op wijzen, dat het woord nefesj wel van God wordt gebruikt. Maar dat is natuurlijk een menschvormige wijze van spreken, waarin de bewogenheid van God, Zijn gevoelsleven wordt uitgedrukt. In Jer 12 : 7 b.v. zegt Jahwe: „Ik heb de beminde Mijner ziel in de hand van haar vijanden gegeven." Of in Spr. 6 : 16: „Deze zes haat Jahwe, ja zeven zijn Zijner ziel een gruwel." Dan lezen we beide malen het woord nefesj.

De dualiteit van stof en geest.

Nu zal één ding uit het scheppingsverhaal voor ons vast moeten staan, n.1. dat de mensch op een zeer bijzondere wijze geworden is

Sluiten