Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE

Blz.

Inleiding I

Hoofdstuk I. De plaats van het gemeentebedrijf in het gemeentelijk bestel

§ 1. De dienende taak der gemeente 3

Historisch overzicht. Hedendaagsche omvang. Ontwikkelingsmogelij kheden.

§ 2. Afbakening van bedrijven en diensten 9

Onderscheidingen volgens de Gemeentewet en naar den aard der takken van dienst. Diensten in bedrijfsvorm. Fondsen.

§ 3. Overzicht van de bestaande gemeentebedrijven . . 15 Organisatievormen. Statistisch overzicht.

hoofdstuk II. Ontstaan van het gemeentebedrijf en begrenzing ten aanzien van het overige economisch leven § 1. Oorzaken van het ontstaan van gemeentebedrijven . 19 Technische oorzaken. Ruimere opvatting. Invloed van socialistische overwegingen. Ontbreken van particulier initiatief. Monopolistisch karakter der openbare nutsbedrijven.

§ 2. Gemeentebedrijf tegenover geconcessioneerd particulier bedrijf 28

Overheidsbeheer volgens liberale en interventionistische opvattingen. Bezwaren van het geconcessioneerde beheer. Pachtcontract. Voordeelen van het eigen gemeentebedrijf. Bezwaren van het eigen gemeentebedrijf. Conclusie ten gunste van gemeentelijke exploitatie. Practische ontwikkeling.

§ 3. Begrenzing van het gemeentelijk bedrijfsbeheer . . 67 Wettelijke bepalingen in Engeland, Frankrijk en Duitschland. Wetsontwerp-Kuyper. Wenschelijke begrenzing.

Sluiten