Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BEDRIJF.

Johannes zit met het hoofd in de handen. Maria dooft de lamp en trekt de gordijnen open. De morgen breekt aan.

Maria

Nog altijd worst’lend met des Heilands woord, mijn zoon ? Johannes

Uw zoon zo was Zijn wens ....

Maria

Om in des twijfels nacht U tot een steun te zijn. Hoort gij nog steeds die klacht?

Johannes

In alle felheid klinkt zij midden in de hoon,

Die om Hem was. „Mijn God! waarom verliet Gij mij?” *t Schijnt antwoord op de haat, die vroeg: waar is nu God, Die u verlossen zou? Is dan de wrede spot Toch waar? O, moeder, antwoord! Hij verlaten? Hij? Van God verlaten in het aanzicht van de dood?

Maria

Spot is nooit waar, mijn zoon.

Johannes

Waarom dan toch dat woord, Waarin geen uitkomst is? Sinds in het heb gehoord. Bleef het voor mij hier nacht! Verlos mij uit mijn nood!

Maria

Geef toch uw ganse ziel aan Hem, gelijk voorheen, Toen Hij alleen de volle overgave zag.

Vertrouw op Hem ook nu en wacht de nieuwe dag.

Sluiten