Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met het verbijst’rend woord.... dat Hij gesproken heeft... Het dringt door alles heen. Ik hoor, hoe Satan lacht. Ik zie geen uitkomst meer. Wie redt ons uit zijn macht, Als alles twijfel is en Christus ons begeeft?

(Hij gaat weer in vertwijfeling zitten met het hoofd in de handen. Maria legt innig bezorgd en teer de hand op zijn hoofd).

Johannes Waar vind ik rust?

Maria

Mijn kind...

(Johannes ziet langzaam op, als in een droom).

Johannes (zacht)

Mijn kind... als jaren her..

Zou dat het zijn, wat Hij bedoelde met Zijn zorg Voor mij.... dat ik mij aan uw moederhart verborg?

Maria

Zo is het. Kom.... de geesten van de nacht zijn ver.

Nu moet gij rusten gaan, terwijl ik ’t brood bereid.... Het Paasbrood, dat Hij brak...

Johannes

Het brood, waarbij men schreit.

Het brood des lijdens

Maria

Ook het brood des levens, kind. Van Hem herinnering, die sterkt en troost en ... bindt.

(Johannes gaat heen om te rusten. Kort daarna komt Petrus, die Maria eerbiedig groet.)

Sluiten