Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria

Stil, vraag dat niet aan haar, mijn kind.

M. Magdalena (rechtop)

Ja, vraag dat wel aan mij! Zij was.... Wij waren ’t meest In ’t huis van.... Neen! Ik zelf ga mee...

(tot Maria)

en onbevreesd.

Wij zullen strijden tot Zijn liefde overwint.

(Zij vertrekt met Johannes en Zacheus. Even later ook de anderen. Maria blijft alleen achter, knielt neer en bidt.)

DERDE BEDRIJF.

Thomas zit te schrijven. Maria Magdalena en Zacheus komen binnen.

Thomas Gij vondt haar nog?

M. Magdalena

Wij vonden haar tezamen met Een rijken tollenaar.

Zacheus

De dwaas, die sprak tot mij:

„Ik heb mijn geld nog, en Zacheus — wat hebt gij? Niets dan een doden Heiland. Man — had opgelet, Toen ik voorspelde, dat het eens zo komen zou.”

Thomas

En zij?

Sluiten