Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BEKENTENISSEN VAN EEN HONDERDJARIGE

BeHALVE den eerbied, verschuldigd aan den ouderdom, moet men dien ook hebben voor de standvastigheid van William Patrick Flaherty, die op jeugdigen leeftijd besloot geen boek te schrijven zoolang hij het laten kon en ruim driekwart eeuw trouw kon blijven aan dit besluit.

Eerbied ook voor de oprechtheid waarmede hij er een schreef toen de geest hem eindelijk daartoe dwong. Er zijn in de geschiedenis weinig voorbeelden bekend van schrijvers, die pas na hun honderdsten verjaardag hun eerste boek schreven en dat goed deden ook. Weliswaar bevat de Confessions of a Centenarian fouten die het geschrift ontsieren, langdradigheden, omslachtige herhalingen en bijzonderheden, verwarrende afdwalingen, fouten die misschien uit des schrijvers leeftijd voortkomen, maar het toont niettemin duidelijk de gesteldheid van den man die nog te veel geestkracht bezit om te buigen voor de noodzaak van het sterven.

Sluiten