Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ouders en de voorouders, bij sommige volken zoo diep dat men ze als halfgoden vereerde zonder den minsten twijfel aan hun voortreffelijkheid. Alleen in tijden van verandering der zeden was het mogelijk dat de mensch af dwaalde van de beproefde deugd en meende dat zijn vader een zwak en feilbaar mensch was gelijk hijzelf. Onze grootouders gaven daarvan een voorbeeld toen zij eenige gebruiken van hun ouders onzedelijk noemden en veroordeelden. Het is waar dat de menschheid baat heeft gevonden en beter is geworden door de afschaffing van de slavernij, de pijnbank, de doodstraf, maar men vergat weleens dat men, zulke gebruiken veroordeelend als onmenschelijk en barbaarsch, daarmede tevens een oordeel velde over de voorouders die ze onderhielden. Waarschijnlijk zijn er nog menschen in leven wier vaders slaven kochten; past het hun dan die vaders onwaardig te achten?

Andere tijden, andere zeden. Wat misdaad is weet een ieder, maar voor hetgeen anno duizend zoo genoemd werd, heeft men anno tweeduizend een anderen naam. Wat gisteren voor een loffelijke zede gold, wordt morgen voor een verderfelijke gehouden. Onze voorzaten

Sluiten