Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zijn huishouding deed, niet te klagen. Voorts was hij een braaf Christen, die ter kerk ging en aan de bedeeling gaf, een rustig burger, die op tijd zijn belasting opbracht. Uit de verhalen over hem in omloop bleek dat men eigenlijk niets op hem had aan te merken behalve zijn onmatigheid.

Puymys was veertig jaar, den leeftijd dat een drinker het meest verdraagt, toen hij kennis maakte met Komelia en zijn lot een keer nam. Het gebeurde na de begrafenis van zijn huishoudster op het kerkhof aan de Muider Poort. Zij stond aan het hek geleund toen hij er aankwam met haar vader, een zekeren Hak, die een nering hield in de Looiersstraat. Zij hadden elkander nooit gezien en dat mag bevreemding wekken, want de Looiersstraat was slechts door een korte gracht van de Weteringstraat gescheiden. Daar hij op het eerste gezicht behagen in haar schiep maakte hij een praatje en dienzelfden avond kwam hij bij haar vader op bezoek. Nu wilde het toeval dat Hak eveneens een dronkaard was, bovendien een onaangename man, een vitter, een vloeker, bij wien Komelia, zijn eenig kind, zich nooit gelukkig had gevoeld. Uit aanschouwing wist zij dat de ondeugden

Sluiten