Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verergerden door den drank en aan den drank bijgevolg weet zij velerlei ellendigheid van het bestaan. Zij had zich bij de onthouders aangesloten, meer dan dat, zij bestreed de drankzucht waar zij kon. Met allerlei kruiden, met rosmarijn en zevenboom, met kruizemunt en venkel, door zijn eten gemengd, had zij beproefd de gewoonte van haar vader tegen te gaan, maar alles tevergeefs. De kruiden verergerden slechts zijn korzeligheid. Toen zij nu merkte dat Puymys haar meer belang inboezemde dan eenig man ooit gedaan had, ontstond er een tweestrijd in haar gemoed: eenerzijds had zij een gruwel van de gewoonte, waarover hij zich niet eens schaamde, anderzijds erkende zij dat hij ook deugden bezat. Aangezien zij reeds na eenige dagen gewaar werd dat zij hem genegen was, meende zij dat het haar pücht zou zijn haar uiterste kracht in te spannen om hem terug te leiden op den rechten weg. Zij bood aan zijn huishoudster te vervangen en Puymys stemde gaarne toe.

Van den dag dat zij er binnen trad veranderde zijn woning. Alle vensters, gewasschen en gelapt, stonden open, alle meubelen blonken van het was. Wat Puymys vooral trof waren de

Sluiten